Heeft u een bedrijf, en zit u met de nieuwe avg wet in uw maag? AVD adviesbureau ontzorgt, en zorgt ervoor dat uw bedrijf voldoet aan de nieuwe AVG wet.

De nieuwe privacywetgeving, genaamd AVG vervangt de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is op 25 mei 2018 ingegaaan. Deze nieuwe wet zal worden gehandhaaft door de autoriteit persoonsbescherming.

Waar moet je allemaal aan voldoen met die nieuwe wet?

Je moet als bedrijf zorgen dat je op een veilige manier met persoonsgegevens omgaat. Dit houdt in dat je moet kunnen aantonen welke gegevens je opslaat, hoe lang, en je moet men de gelegenheid bieden om vergeten te worden. Uiteraard heb je persoonsgegevens nodig om je klanten te kunnen helpen. DIt moet bijvoorbeeld vermeld staan op je website in de privacyvoorwaarden. Voordat men een contactformulier inzend moet men akkoord gaan met deze privacyverklaring. Op deze manier geef je bezoekers de gelegenheid om vooraf inzage te geven in jouw beleid.

Uiteraard zijn er nog meer factoren die van belang zijn. Doe de AVG nulmeting om te wete wat er nog aan schort. De nulmeting is een soort AVG scan die wordt uitgevoerd om te kijken welke punten nog verbeterd moeten worden om aan de nieuwe wet te voldoen.